Gościem jest prof. n.med. Jacek Wroński - kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kard.S.Wyszyńskiego w Lublinie.