Wywodzą się z Solidarności, ale nie do końca akceptują to, co wydarzyło się po 1980 roku. Dlatego 25 lat temu powołali NSZZ "Solidarność" 80. W poniedziałek, zasłużeni związkowcy z naszego regionu świętowali jubileusz i odebrali wyróżnienia z rąk wojewody lubelskiego.

Punktem wyjścia było porozumienie podpisane w sierpniu 1980 roku w Stoczni Szczecińskiej, pomiędzy komitetem strajkowym i władzami PRL. Dziewięć lat później z głównego nurtu Solidarności odłączyła się grupa związkowców.

Od tego czasu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"-80, przechodził różne zawirowania, ale nigdy nie brakowało w jego szeregach ludzi oddanych Polsce. W poniedziałek, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, odebrali wyróżnienia i medale.

NSZZ "Solidarność"-80 świętuje właśnie jubileusz 25-lecia. Związek odcina się od stanowisk i układów politycznych. Jak zapowiedzieli w Lublinie związkowcy, ich głównym celem będzie niezmiennie obrona interesów pracowniczych.