Pierwsza część opowieści o Antonim Dołędze - żołnierzu podziemia niepodległościowego, który ukrywał się do 1982 roku. Dotarliśmy do zaścianków szlacheckich pod Łukowem, gdzie przez 36 lat miejscowa ludność dawała mu schronienie, wspierała go, żywiła i leczyła. Odwiedziliśmy masę miejsc, gdzie przebywał, wysłuchaliśmy wielu relacji. Wraz z rodziną poszukujemy jego grobu.