Konflikt z prawem, kradzieże i rozboje – tak wyglądała codzienność Bartka Wyrzykowskiego. Dziś jest innym człowiekiem – młody mężczyzna wykorzystał szansę, jaką dał mu projekt Stowarzyszenia Postis - „Nowa Droga”. Zgodnie z jego założeniami wytypowani wśród osadzonych z zakładu karnego uczestnicy pokonują kilkuset kilometrowy odcinek Drogi Świętego Jakuba. Dla osób z wyrokami przejście wyznaczonej trasy jest warunkiem do późniejszego udzielenia im wsparcia na rynku pracy. Droga, którą mają do przebycia więzienni pielgrzymi,w rzeczywistości stanowi dopiero punkt wyjścia dla nowego etapu ich życiowej wędrówki. Bartka doprowadziła do Krainy Rumianku we wsi Horodło.
Autorka: Aleksandra Drozd