Samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele biznesu rozmawiają o współpracy przygranicznej i wykorzystaniu potencjału Roztocza w Polsce i na Ukrainie. W Tomaszowie Lubelskim trwa II Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze. Eksperci są zgodni - współpraca może dać lepsze efekty dzięki integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Tomaszów Lubelski i Krzemieniec współpracują od wielu lat. To przede wszystkim wymiana kulturalna i sportowa. Szansą na rozwój infrastruktury po obu stronach granicy jest unijny program Polska-Ukraina-Białoruś. Wspólne inwestycje na pograniczu nie są łatwe - problemy jak przyznają sami Ukraińcy, leżą głownie po ich stronie. M.in. brakuje odpowiednich kadr menadżerskich.

Jednak współpraca regionów przygranicznych może mieć szerszy zasięg. Planowane jest rozbudowanie linii kolejowych na Zamojszczyźnie. W przyszłości być może połączenia Lublina ze Lwowem.

Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze to także okazja do rozmów o odnawialnych źródłach energii. Eksperci z tej dziedziny jako przykład podają Bawarię, gdzie farmy fotowoltaiczne powstają z inicjatywy lokalnych samorządów. Polskie doświadczenia w tej dziedzinie są dla nas bardzo ważne -przekonują ukraińscy samorządowcy. Zbliżenie procedur gospodarczych na Ukrainie do tych obowiązujących w Unii Europejskiej może otworzyć kolejny rynek zbytu - przekonują eksperci finansowi.