Lubelski oddział Archiwum Państwowego mieści się tuż obok Archikatedry i został powołany w 1918 roku. Jest to potężna baza cennych dokumentów historycznych, z których wiele zostało udostępnionych w internecie. Łączne zbiory to kilkaset tysięcy skanów zdjęć, map, czy ważnych pism.