Byli nazywani dziećmi bandytów, część z nich po śmierci rodziców trafiła do sierocińców, gdy dorośli mieli trudności z dostaniem się na uczelnie i ze znalezieniem pracy. Dzieci żołnierzy wyklętych, podczas spotkania z laureatami ogólnopolskiego konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - opowiedziały o swoim życiu w pierwszych latach po wojnie.

Magdalena Zarzycka-Redwan urodziła się w komunistycznym więzieniu na Zamku Lubelskim. Dowódcy lubelskiego powojennego podziemia spotykali się między innymi w domu jej rodziców. Trafili do więzienia. Byli torturowani, matka pani Magdaleny była wtedy w ciąży. Pani Magdalena przez dwa lata była w więzieniu, potem tułała się po domach dziecka.

Podobny los spotkał wiele dzieci żołnierzy wyklętych, tylko nieliczne doczekały się powrotu rodziców. W tym roku powstało Stowarzyszenie Dzieci Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie odbyło się w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni". Uczestnicy konkursu przygotowywali prace na temat żołnierzy wyklętych w formie literackiej, plastycznej i multimedialnej.