Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne i pracownicy PGE Dystrybucja w oryginalny sposób postanowili chronić gatunki drapieżne ptaków na Zamojszczyźnie. Na słupy linii średniego napięcia montują specjalne ochraniacze, dzięki którym ptactwo będzie bezpieczne. To jedna z niewielu takich akcji w Polsce.

Osłony montuje się na słupach linii średniego napięcia. Te miejsca są szczególnie popularne wśród ptaków drapieżnych, co często kończy się dla nich tragicznie.

Jedną z najbardziej niepowetowanych strat była śmierć gadożera. W Polsce żyje tylko kilka par ptaków tego gatunku. Ale ginie wiele innych ptaków i nie zawsze są to drapieżniki. Z tego powodu cierpi nie tylko natura. Ptactwo, które po porażeniu zawisa na drutach, powoduje trwałe zwarcie i brak prądu w okolicznych miejscowościach.

Lubelscy ornitolodzy montaż osłon zaplanowali jako jedno z działań realizowanego właśnie projektu "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie" finansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Pierwotnie takich osłon miało zostać zainstalowanych ponad 100. Już teraz wiadomo, że dzięki zaangażowaniu przyrodników i przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja, będzie ich co najmniej dwukrotnie więcej.