Ponad 4 tys. starych fotografii i negatywów trafiło do lubelskiego Archiwum Państwowego. Cenne zbiory przekazała wdowa po fotografie - Anatoliuszu Czerepińskim. Na zdjęciach można zobaczyć m.in. odbudowę Lublina po zniszczeniach wojennych.

Anatoliusz Czerepiński przez całe życie fotografował lubelską architekturę. Z zawodu był lekarzem psychiatrą, ale każdą wolną chwilę poświęcał na fotografię. Zdjęcia są cenne, zwłaszcza dla współczesnych konserwatorów zabytków. Dzięki nim można odtworzyć wiele architektonicznych detali, które uległy zniszczeniu. To ułatwi prace podczas odbudowy wielu zabytków.

Zdjęcia przekazane archiwum pochodzą głównie z lat 50. i 60. Teraz pracownicy archiwum muszą zadbać o negatywy, tak aby nie uległy zniszczeniu, każde zdjęcie zostanie dokładnie opisane.

Po przebadaniu zdjęć, zostaną one zeskanowane i udostępnione w internecie.