W Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" odbyła się promocja książki "Polskie dzieje czasu budowy i czasu chwały" autorstwa dr Józefa Dudy. Jej treść nawiązuje do okresu rządów dynastii Jagiellonów. Spotkanie w ACK było okazją do dyskusji nad najważniejszymi momentami w historii Polski.

Promocja książki połączona była z dyskusją, w której udział wzięli między innymi: prof. Wiesław Śladkowski, dominikanin ojciec Tomasz Dostatni, czy prof. Wiesław Kamiński.

Dr Józef Duda jest absolwentem historii i wieloletnim pracownikiem UMCS. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych. Specjalizuje się w historii cywilizacji europejskiej i dziejów Polski. Autor pracuje teraz nad drugą częścią "Polskich dziejów...".