Po dziesięciu lat prac, Archiwum Państwowe w Lublinie odzyskało blask. Ostatnim elementem, który dopełnił rozpoczętą dekadę temu modernizację był remont elewacji i dziedzińca. Teraz ten drugi stanie się miejscem, gdzie historia pojawiać się będzie często i w różnych formach.

Prace w Archiwum w Lublinie były prowadzone tak, by jednostka mogła normalnie funkcjonować. Trzeba było je więc rozłożyć na etapy. Jako pierwsze wyremontowane zostały wnętrza budynku. Dzięki temu archiwum zyskało nowe przestrzenie.

Remont trwający lata wynikał także z bogatych zasobów archiwum. Przeliczając na kilometry - archiwum państwowe dysponuje 13. kilometrami akt. Wśród dokumentów - najcenniejszy dla Lublina jest akt lokacyjny miasta sprzed prawie 700 lat. Wszystkie zbiory można oglądać zarówno na miejscu jak i nie wychodząc z domu.

szukajwarchiwach.pl to adres portalu gdzie każdy może znaleźć dokumenty go interesujące. Dla miłośników tradycyjnej formy przeglądania akt i starodruków - archiwum państwowe otworzyło główne drzwi - te od placu katedralnego, pierwszy raz po kilku miesiącach.

Prace przy elewacji Archiwum Państwowego rozpoczęły się w 2014 roku przy ul. Jezuickiej. W ubiegłym roku odrestaurowano część od strony placu katedralnego, a dawny blask odzyskał dziedziniec.