W programie wywiad z prof. dr hab. Ewą Bojar, dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej z okazji 35-lecia wydziału. Wśród laureatów prestiżowego programu LIDER NCBiR znalazła się dr Monika Szymańska-Chargot z Instytutu Agrofizyki z projektem pt. "Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego", o którym opowiada w programie. W zapowiedziach naukowych dr hab. n. med. Alina Olender zaprasza na konferencję „Stare i nowe patogeny – aktualne problemy” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Koło Teologów KUL zaprasza na konferencję „…dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Teologia, światopogląd i świat wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena oraz mgr Joanna Rączkiewicz zaprasza na III Międzynarodową Konferencję Językową ESP SIG IATEFL Poland, pt. „Przyszłość Języków Specjalistycznych”.