W kolejnym odcinku NAUKA rozmowa z dr. Arturem Szuttą z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr Jolantą Prochowicz z KUL na temat popularyzacji filozofii poprzez czasopismo „Filozofuj” oraz nowym programie edukacji filozoficznej realizowanym przez MNiSW, który ma zachęcić akademików do nauczania filozofii w szkołach i zacieśnić współpracę uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Paweł Florek z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UM w Lublinie opowie o nowych perspektywach wsparcia uczelni przez fundusze europejskie. Jak w młodym wieku pasje naukowe przekuć na biznes pokazuje sukces Karola Karczewskiego - licealisty z Liceum Ogólnokształcącego im. St.Staszica w Lublinie. W zapowiedziach naukowych konferencja cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI zapowiadana przez prof. dr hab. Wojciech Otrębskiego z Instytutu Psychologii KUL oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska: Niepodległość – droga do wolności.