W odcinku rozmowa z dr Ewą Rzeczkowską laureatką nagrody im. T. Strzembosza. Dr Ewa Rzeczkowska opowiada o studiach historycznych na KUL oraz drodze naukowej przez archiwa IPN. Nagrodzona książka „Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” jest efektem doktoratu i wieloletnich badań nad organizacjami młodzieżowymi w czasach PRL w Polsce. W odcinku także nowe laboratoria Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej. Nowy sprzęt otwiera przed naukowcami nowe możliwości badań i współpracy z biznesem oraz innymi jednostkami badawczymi. W zapowiedziach naukowych ogólnopolska konferencja „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” w Instytucie Pedagogiki KUL.