Nakładem Archiwum Państwowego w Lublinie ukazała się publikacja prezentująca plakaty z okresu międzywojennego. Pośród ponad 80 prac znajdują się plakaty o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej autorstwa znanych polskich artystów.

Okładkę najnowszej publikacji z serii Ikonoteki Lubelskiej "Polski plakat propagandowy XX-lecia międzywojennego" zdobi modernistyczny plakat Henryka Nowiny-Czernego z wizerunkiem kostuchy. Przestrzega on przed piciem zanieczyszczonego alkoholu. Publikację otwierają plakaty propagandy politycznej z okresu wojny polsko-bolszewickiej, ukazujące przeciwnika w krzywym zwierciadle karykatury.

Z tego okresu pochodzą też m.in. obrazy zachęcające do wspierania polskiej armii, nabywania pożyczki Odrodzenia Polski, która miała pomóc podźwignąć się rodzimej gospodarce. Są również najbardziej znane dziś i kojarzone z 20-leciem, plakaty autorstwa Melchiora Wańkowicza - Cukier krzepi. Autorką albumu jest historyk sztuki Monika Schmeichel-Zarzeczna. Wszystkie plakaty, które się w nim znalazły, pochodzą z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie.