O wyborach do rad dzielnic w Lublinie mówią:
Jarosław Pakuła - przew. Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublinie oraz Krzysztof Jakubowski z Fundacji "Wolność"

Na temat rowerów i ruchu rowerowego w Lublinie Andrzej Baryła rozmawia z Krzysztofem Kowalikiem z Porozumienia Rowerowego oraz Pawłem Bakierą - zastępcą Komendanta Straży Miejskiej w Lublinie