Jeszcze w tym roku urzędnicy na Lubelszczyźnie mają być bardziej przyjaźni petentom. Zapowiedziała to goszcząca dziś w Lublinie Claudia Torres-Bartyzel - szef Służby Cywilnej. Część instytucji publicznych złożyła już do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego własne projekty tak zwanych proobywatelskich rozwiązań. Zmian w obsłudze klientów ma być sporo.

Jeden z pomysłów proobywateskich rozwiązań w Służbie Cywilnej proponuje Archiwum Państwowe w Lublinie. To projekt Galeria Jezuicka 13, który ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z materiałów archiwalnych.

Bardziej otwarta chce być także Izba Skarbowa w Lublinie. Ta instytucja również ma pomysł jak usprawnić kontakt z petentami. Propozycji proobywatelskich rozwiązań w Służbie Cywilnej wpłynęło do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego sporo. Dużo jest jeszcze do zrobienia w pracy samych urzędów. Na spotkaniu z urzędnikami otwarcie mówiła o tym minister Claudia Torres-Bartyzel.

Urzędy mają być bardziej przyjazne i to jeszcze w tym roku. Przede wszystkim powinna poprawić się komunikacja z urzędnikami. Mają przejść szereg szkoleń, by ich praca była bardziej efektywna.

Jak informuje Lubelski Urząd Wojewódzki w całym regionie w służbie cywilnej pracuje ponad 2,5 tys. osób. Wszyscy oni mają dostosować się do nowych standardów obsługi petenta.