Mirosława Gałan - kanclerz Lubelskiej Loży Business Centre Club - prestiżowego klubu przedsiębiorców i największej organizacji indywidualnych pracodawców. Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie. Od 25 lat prowadzi własną firmę. Wdraża nowe technologie gastronomiczne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie handlu i hotelarstwa. Wielokrotnie nagradzana w konkursach i wyróżniana tytułami: Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazela Biznesu, Wojewódzki Lider Biznesu. W 2010 r. została odznaczona Medalem Europejskim.