Ponad 350 działaczy solidarnościowego podziemia z Lubelszczyzny zostało internowanych 33 lata temu za działalność opozycyjną. Trafili do Zakładu Karnego we Włodawie. W poniedziałek wrócili do więzienia, żeby - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - odsłonić pamiątkową tablicę.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych we Włodawie powstał na początku grudnia 1981 roku. Miesiąc później, stał się jedyną placówką, w której przetrzymywani byli działacze opozycyjni z województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego i zamojskiego.

Łącznie, w ośrodku przebywały 364 internowane osoby. Działał do marca 1982 roku, a internowani przebywali w nim maksymalnie cztery miesiące.

W poniedziałek, przed Zakładem Karnym, działacze Solidarności i opozycjoniści odsłonili symboliczną tablicę, upamiętniającą represjonowanych w czasie stanu wojennego.