Po raz pierwszy Telewizja Lublin zagościła na antenie II Programu Telewizji Polskiej w ramach Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego 1 kwietnia 1982 roku...

Już kilkanaście dni później wyemitowano pierwsze wydanie Telewizyjnego Kuriera Województw.

Program początkowo pojawiał się raz w tygodniu, zaś od 15 lipca 1983 roku częstotliwość jego ukazywania się została zwiększona do dwóch wydań tygodniowo. W owym czasie kierownikiem redakcji był Tadeusz Chwałczyk. Grono ludzi telewizji było nad wyraz skromne, liczyło bowiem tylko dwóch dziennikarzy (Marek Borowik i Jeremi Karwowski) oraz dwóch pracowników technicznych (operator kamery Marek Tarka i asystent - dźwiękowiec, Marian Muszyński). Ze względu na brak jakiegokolwiek zaplecza technicznego montaż programów odbywał się w Warszawie.
12 stycznia 1985 roku na antenie pojawiła się Telewizyjna Panorama Lubelska – pierwszy program przygotowany nowoczesną techniką zapisu magnetycznego, całkowicie zrealizowany w Lublinie i wyemitowany z lubelskiego studia.

Rozwój TVL - po przełomie

Ośrodek w Lublinie jako drugi w Polsce podjął się nadawania programu lokalnego. Jego dyrektorem został świeżo upieczony absolwent studiów reżyserskich – Olaf Olszewski. W 1993 roku TVL nadawała cztery godziny programu dziennie. 22 dziennikarzy, 58-metrowe (przerobione z radiowego) studio, trzy kamery BetaCam (i dostęp do czwartej), dwa zestawy montażowe oraz zbudowany własnymi siłami zespół emisyjny – oto jakimi środkami tworzono wówczas lubelski program. A jednak powstało wtedy wiele ciekawych, 20-30 minutowych audycji, między innymi „Wokół Ludzkich Spraw”, „Album Lubelski”, „Babskie Gadanie”, „Koncert Życzeń”, „Telewizyjny Plac Zabaw”, „Sprawcy, motywy, ofiary” czy „Zielono mi”...

Jeszcze w 1994 roku ilość godzin emisji wzrosła do 16 dziennie – bez retransmisji TV Polonia czy MTV. Jednak zaplecze techniczne nadal było skromne i warunki pracy – w wynajętych od Radia Lublin pomieszczeniach – ciężkie.

logo TVL logo TVL Początki „Trójki”

W połowie 1994 roku dyrektorem Trójki został Dobrosław Bagiński – artysta plastyk, absolwent PWSP we Wrocławiu. Właśnie Sławek Bagiński zaprojektował – używane przez następnych kilka lat – logo TVL, czyli Telewizji Lublin - Oddziału TVP SA.

Fab obrazek Fab obrazek Modernizacja techniki

W grudniu 1995 roku Oddział TVP w Lublinie dostał nowoczesny wóz transmisyjny (Avexco, Mercedes). W 1996 roku – istniejąca już wtedy od dwóch lat – Lubelska TeleGazeta (LTG) rozpoczęła emisję lokalnego wydania teletekstu za pomocą generatora produkcji niemieckiej firmy F. A. Bernhardt GmbH.

Budowa własnej siedziby

Od 1995 roku trwała budowa nowego, własnego budynku dla lubelskiego Oddziału TVP, gdzie zaplanowano trzy studia – 300-, 60- oraz 30-metrowe. Wiosną roku 1998 zakończyły się ogólne prace budowlane, zaś 24 kwietnia 1998 roku odbyło się uroczyste przekazanie budynku.

TVP Regionalna obrazek TVP Regionalna obrazek TVP3 Regionalna

Od października 1998 roku obowiązki dyrektora Oddziału przejął Andrzej Maciejewski. Od maja 2000 roku Oddziałem kierował dr Tadeusz Doroszuk; jego zastępcą do spraw programowych był Krzysztof Jerzy Czerwiecki.

Na początku listopada 2006 roku nastąpiła zmiana; Tadeusz Doroszuk zajmował się sprawami programowymi, zaś lubelskim Oddziałem kierował dr Tomasz Rakowski.

TVP INFO

Od 6 października 2007 roku TVP3 Regionalna została przekształcona w kanał informacyjny - TVP INFO. Od 10 lutego 2009 roku lubelskim ośrodkiem TVP kierował Dariusz Sienkiewicz, zaś jego zastępcą do spraw programowych był Paweł Chromcewicz.

Od 6 lipca 2009 roku obowiązki dyrektora lubelskiego Oddziału pełnił tymczasowo redaktor Andrzej Baryła, wydawca, prezenter i szef Panoramy Lubelskiej. Od 25.VIII lubelskim ośrodkiem TVP kierował Robert Głowacki, jeden z dyrektorów TVP INFO.

12 października wrócił na stanowisko dyrektora Dariusz Sienkiewicz, na którym pozostał do 11 stycznia 2010. Następnie dyrektorem TVP Lublin został dr Tomasz Rakowski, który kierował Oddziałem do 3 marca 2016 roku.

Od 4 marca 2016 roku dyrektorem Oddziału jest Ryszard Montusiewicz.