Idea kształcenia więźniów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ma charakter eksperymentalny i nowatorski. Więźniowie w tym momencie mają zajęcia w Areszcie Śledczym. Od października razem z innymi studentami będą mieli zajęcia na KUL. Uruchomienie studiów dla osób skazanych było możliwe dzięki współpracy uczelni z Inspektoratem Służby Więziennej.

Autorka: Sylwia Smal